2/7/18

ΙΚΙΓΚΑΙ, ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Είναι γνωστό πως η ενασχόληση με ένα χόμπι, θα μπορούσε να  συμβάλει στην προσωπική αυτο-πραγμάτωση, μια βαθύτερη ανάγκη του καθενός να απολαύσει όσα του παρέχονται και να βιώσει βαθιά αγάπη και ευτυχία. Να εκπληρώσει πνευματικές, ψυχικές και σωματικές ανάγκες με συνεπακόλουθο την εσωτερική ηρεμία και γαλήνη, αφού ο κάθε άνθρωπος θέλει να είναι ευτυχισμένος, ή για να το διατυπώσω καλύτερα, θέλει να ζει μια ζωή απαλλαγμένη από τον πόνο.