Σχολές Γονέων

Λειτουργούν δυο Ομάδες Γονέων, η πρώτη για γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 χρόνων) και μια δεύτερη για γονείς παιδιών προεφηβικής-εφηβικής ηλικίας (12-18 χρόνων). Οι συναντήσεις για την κάθε ομάδα ξεκινούν τον Οκτώβριο/Νοέμβριο και Φεβρουάριο/Μάρτιο, είναι εβδομαδιαίες, διάρκειας 90 λεπτών, σε συγκεκριμένη ώρα/μέρα και ολοκληρώνονται σε 3 μήνες (10-12 συναντήσεις). Ο αριθμός μελών κάθε ομάδας είναι 5-10 ατόμων και υπάρχει η προοπτική να προστεθούν νέα μέλη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας. Αν υπάρξει επιθυμία από την κάθε ομάδα, η διάρκεια των συναντήσεων μπορεί να παραταθεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους (Μάιος-Ιούνιος).

O σκοπός των Ομάδων Γονέων είναι εκπαιδευτικός και υποστηρικτικός προς τους γονείς, βοηθώντας τον καθένα ξεχωριστά να αξιοποιήσει τα προσωπικά του προσόντα ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες σε οικογενειακό, συναισθηματικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, να ανακουφιστεί από το άγχος, τη στεναχώρια και τις δυσκολίες, να αναπτύξει ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και να βελτιώσει τη σχέση με τα παιδιά του. Παράλληλα τροφοδοτεί τον καθένα με δεξιότητες καλής επικοινωνίας.

Η θεματολογία ως προς τον γνωστικό τομέα έρχεται στην επιφάνεια αυθόρμητα, σταδιακά, καθώς με το διάλογο τα μέλη της ομάδας παρουσιάζουν τον προβληματισμό, τις απορίες, τις αντιρρήσεις τους.  Διαφοροποιείται δε, ανάλογα με τις συνθήκες, τις ανάγκες και τη δυναμική της ομάδας. Ο σύμβουλος/συντονιστής της ομάδας, έχει την ευκαιρία να παρουσιάζει τις απόψεις της Επιστήμης, να παροτρύνει τα μέλη να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, να συμμετέχουν και να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες, αν το επιθυμούν και να μοιράζει ίσο χρόνο συμμετοχής σε όλους.

Για τους γονείς που το επιθυμούν, πραγματοποιούνται και εξατομικευμένες συνεδρίες. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με email.