Πληροφορίες

Η Απαρτίωση αποτελείται από ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας όπου παρέχονται υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής Γονέων και συμβουλευτικής Αθλητών. 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με email.